Một số link website hay dùng cho coder

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link hay dùng cho front end và back end – Giảm dung lượng hình ảnh: https://tinypng.com/ – Object-fit: https://css-tricks.com/almanac/properties/o/object-fit/ – Lấy icon, vector free: https://www...

Tất tần tật về flex trong css

Tất tần tật về flex trong css

Css hai đối tượng cùng chiều cao với nhau [crayon-614889f5007f9615714734/] Ví dụ: Css hai đối tượng canh giữa [crayon-614889f500806009345788/] Ví dụ: Css hai đối tượng canh TOP và BOTTOM Css đối tượng tự canh giữa so với...

Menu trong wordpress

Menu trong wordpress

Khỏi tạo Menu Đặt dòng lệnh sau vào file functtion.php [crayon-614889f50bf5f834584621/] Hàm đăng ký menu [crayon-614889f50bf89323222606/] Hiển thị menu ra ngoài [crayon-614889f50bf92024911409/] Xoá class current-menu-ite...

Css Plugin thường dùng

Css Plugin thường dùng

Css định dạng contact form 7 [crayon-614889f51186e863613384/] Css plugin phân trang wp-pagenavi [crayon-614889f51187f954707728/]  ...