Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Page Top [crayon-600e907697d5e913523279/] Click scroll page theo ID [crayon-600e907697d6d599669159/] Menu toogle [crayon-600e907697d72762859816/] Đặt height bằng nhau cho div [crayon-600e907697d77899727113/] Kiểm tra trì...

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-600e907767120713696165/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-600e907767134875949298/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-600e90776713c061820826/]...

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link hay dùng cho front end và back end – Giảm dung lượng hình ảnh: https://tinypng.com/ – Object-fit: https://css-tricks.com/almanac/properties/o/object-fit/ – Lấy icon, vector free: https://www...

Tất tần tật về flex trong css

Tất tần tật về flex trong css

Css hai đối tượng cùng chiều cao với nhau [crayon-600e90776a43d684675079/] Ví dụ: Css hai đối tượng canh giữa [crayon-600e90776a448640735329/] Ví dụ: Css hai đối tượng canh TOP và BOTTOM Css đối tượng tự canh giữa so với...