Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Tổng họp những hàm Jquery thường dùng

Page Top [crayon-607fa5574d46a557295007/] Click scroll page theo ID [crayon-607fa5574d478974695947/] Menu toogle [crayon-607fa5574d47f213697979/] Đặt height bằng nhau cho div [crayon-607fa5574d485333024821/] Kiểm tra trì...

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Tạo Custom Post Type trong wordpress

Đăng ký trong file function.php [crayon-607fa5581039f507288274/] Lấy nội dung trong custom post type [crayon-607fa558103b2388700445/] Gọi Child Category by Id Parent [crayon-607fa558103b8007818899/]...

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link website hay dùng cho coder

Một số link hay dùng cho front end và back end – Giảm dung lượng hình ảnh: https://tinypng.com/ – Object-fit: https://css-tricks.com/almanac/properties/o/object-fit/ – Lấy icon, vector free: https://www...

Tất tần tật về flex trong css

Tất tần tật về flex trong css

Css hai đối tượng cùng chiều cao với nhau [crayon-607fa55814d75567234156/] Ví dụ: Css hai đối tượng canh giữa [crayon-607fa55814d85767393115/] Ví dụ: Css hai đối tượng canh TOP và BOTTOM Css đối tượng tự canh giữa so với...