ĐƯA WORDPRESS VÀO TRONG THƯ MỤC KHÁC THƯ MỤC GỐC

ĐƯA WORDPRESS VÀO TRONG THƯ MỤC KHÁC THƯ MỤC GỐC

Up wordpress vào thư mục khác chứ không phải thư mục gốc, nhưng vẫn chạy tên miền dưới dạng http://example.com Các bước tiến hành như sau: Tạo một thư mục mới để lưu trữ mã nguồn WordPress (ở đây chúng ta sử ...

Các cách gọi Field trong ACF

Các cách gọi Field trong ACF

Kiểu: Taxonomy [crayon-61489c6a7cfd3813186021/] Hoặc (chỉ chạy được trong trang archive and category): [crayon-61489c6a7cfe6397997636/] Kiểu: Table [crayon-61489c6a7cfec149257969/]  ...

Event Scroll

Event Scroll

Js: [crayon-61489c6a82acf449453097/] Xem thêm ví dụ sẽ rõ:...

Jquery tự động cho chiều cao header khi sử dụng position fixed

Jquery tự động cho chiều cao header khi sử dụng position fixed

Code Jquery [crayon-61489c6a85f01767839835/] Trong đó header là div cần dùng để tự canh chiều cao Class “.header_class” chứa header fixed Xem ví dụ để hiểu thêm...