Cách sử dụng chỉ báo MACD

Cách sử dụng chỉ báo MACD

Cài đặt thông số MACD: Mặc định: 12-26-9 (dành cho khung thời gian M1 – W1 – D1 trở lên) Giao dịch D1 trở xuống: 13-22-9 Xác định phần kỳ giảm mạnh Giá đang trong trend tăng mạnh 1.Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉ...

Protected: Sóng Elliot

Protected: Sóng Elliot

There is no excerpt because this is a protected post....

Những lệnh centos cơ bản

Những lệnh centos cơ bản

1. Preparing Server [crayon-6178ed547bb6c603017963/] 2. Server Update [crayon-6178ed547bb7b169548599/] 3. Reboot Server [crayon-6178ed547bb80123125521/] CentOS 7: Installer for CentOS 7 [crayon-6178ed547bb85527245691/] R...