Cài đặt thông số MACD:

Mặc định: 12-26-9 (dành cho khung thời gian M1 – W1 – D1 trở lên)

Giao dịch D1 trở xuống: 13-22-9

Xác định phần kỳ giảm mạnh

Giá đang trong trend tăng mạnh

1.Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước

2. MACD tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và cắt đường tín hiệu hướng xuống

3. Histogram tạo mô hình A-B-C

Trong đó A dương mạnh – B âm – C dương yếu

4. Đỉnh của MACD cách rất xa trục số 0, đi vào vùng đỉnh MACD lớn trước đó

5. Histogram tăng/giảm đột biến gấp đôi các phiên trước đó

Xác định phân kỳ tăng mạnh

Xu hướng trước đó là giảm mạnh

1. Đường giá: Tạo đáy sau thấp hơn đáy trước

2. MACD: Đáy sau nông hơn đáytrước

3. Histogram tạo mô hình A-B-C

Trong đó: A âm mạnh – B dương – C âm yếu

4. Đáy của MACD cách rất xa trục số 0, đi vào vùng đáy MACD lớn trước đó

5. Histogram tăng/giảm đột biết gấp đôi các phiên trước đó