Cách sử dụng chỉ báo MACD

Cách sử dụng chỉ báo MACD

Cài đặt thông số MACD: Mặc định: 12-26-9 (dành cho khung thời gian M1 – W1 – D1 trở lên) Giao dịch D1 trở xuống: 13-22-9 Xác định phần kỳ giảm mạnh Giá đang trong trend tăng mạnh 1.Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉ...

Laravel

Laravel

Xử lý lỗi 491 Page Expired [crayon-61488903828be476510200/] Nhận dự liệu của Request thì sử dụng phương thức Post Xuất dữ liệu kiểu JSON thì sử dụng response()->json($bien) [crayon-61488903828c8279406472/] Gọi file vi...

Protected: Những chỉ báo trong Forex

Protected: Những chỉ báo trong Forex

There is no excerpt because this is a protected post....

Code php in youtube

Code php in youtube

Nhúng Iframe youtube by Url [crayon-614889045a62a684533608/] Code gọi thumbai [crayon-614889045a637961754050/]  ...